Posted by on sep 24, 2021 in Teknik |

Ett litet meddelande från teknikergruppen är att det på FM utsändningen kan uppstå lite brus och lägre mottagning. Vi har satt upp ny antenn men i samband med detta så har något inträffat och vi sänder med reducerad effekt!

Vi ska normalt sända med 200 WATT , i skrivande stund är det 10 WATT.

Bildkälla: https://www.hoganas.se/images/200.749bc79d179f5ea574ac2fa/1624358749194/(2)%20Toppbild%20webb%20kommun%20o%20ledning.jpg

Då vi är enda FM-antennen som är kvar på vattentornet i Lerberget följer vi deras regler om när vi får tillträde till vår teknik. Så kan du inte få in oss via FM utsändningen håll ut en vecka eller två, dock är ju turen att vår internet utsändning fungerar felfritt!

Lyssna direkt på internet http://radio-kullabygden.se/player